Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ
                        Του Δήμου Αχαρνών, νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Δημάρχου κ. Σωτηρίου Ντούρου
Κ Α Τ Α
Α) Της Ελληνικής Αστυνομίας, νομίμως εκπροσωπουμένης, υπό του αρχηγού αυτής (ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΑΣ), κοινοποιούμενο προς γραφείο αρχηγού, υπαρχηγού, Προϊστ. Επιτελείου και Γραφείο Προισταμένου Κλάδου Οικον/κων και Πληροφορικής
Β) Του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, νόμιμα εκπροσωπούμενο, από τον κ. Υπουργό Μιχαλη Χρυσοχοϊδη (κοινοποιούμενο προς γραφείο Υπουργού, γραφ. Υφυπουργού,
Γ) Αστυνομική Ακαδημία - Σχολή Αξιωματικών (Λ. Θρακομακεδόνων 101),
Κοινοποιούμενη και προς τους κατωτέρω προς γνώσιν και δια τας νομίμους εν γένει συνεπείας:
α) Εταιρεία Ακινήτων δημοσίου, διεύθυνση Περιουσίας, τμήμα Μητρώου, υπ’όψιν κ. Γεωργουλάκη (σχετ. 1730/23-3-2012),
β) Την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) νομίμως εκπροσωπουμένη, καθώς και
γ) Τον Ο.Σ.Κ.προς τον οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες της ΚΕΔ, σύμφωνα με το υπ’αριθ. 8039/17590/134-α έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο ΕΛΑΣ.
δ) Το Γραφείο Πρωθυπουργού.
ε) Το Υπουργείο Οικονομικών, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον αρμόδιο Υπουργό και
στ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) νομίμως εκπροσωπούμενο υπό του αρμοδίου Υπουργού.
-------------------------------------------
Αξιότιμοι κύριοι,
                        Προσάγοντες,

                        Α) Αντιπεφωνημένο αντίγραφο της υπ’αριθ. 849/1991 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (1ου τμήματος), Β) της υπ’αριθ. 1404/1998 αποφάσεως του Γ πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου και Γ) το από Μαίου 1989 διάγραμμα που συνοδεύει τη τεχνική έκθεση των πραγματογνωμόνων τοπογράφων μηχανικών κ.κ. Δ. Γάτσου και Κ. Αναγνωστοπούλου με αριθμό διαγράμματος Δ2 συνταγέν σε κλίμακα 1 : 20.000, και με το οποίο μετά τη διενεργηθείσα πραγματογνωμοσύνη κατ’εντολήν του Εφετείου Αθηνών, προσδιορίζεται κατά ακριβή θέση και όρια το αγροδασόκτημα «ΑΜΥΓΑΛΕΖΑ», του οποίου  έχουμε αναγνωριστεί αμετάκλητα κύριοι, νομείς και κάτοχοι, όπως επακριβώς περιγράφεται κατά θέση και όρια στο προσαχθέν στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, για την ενημέρωση τόσο Υμών, όσο και των Υμετέρων υπηρεσιών.
                        Επειδή ο Δήμος μετά την ολοκλήρωση κατά τα προεκτεθέντα της ανωτέρω πολυετούς αντιδικίας, αναγνωρίστηκε από το Δημόσιο  κύριος του ως άνω κτήματος, το οποίο έκτοτε προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, πάντα ζητούσε την άδεια-έγκριση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε την άδεια για την παραχώρη τμήματος για τη χωροθέτηση του Τελεφερίκ το 2003, του βιβλιοστασίου της Βουλής προσφάτως (2009), του χώρου για την διεξαγωγή του αθλήματος ορεινής ποδηλασίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 κ.λ.π.
            Από την ανωτέρω ακολουθούμενη πρακτική του Ελληνικού Δημοσίου μας δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση, ότι υπήρξε πλήρης συμμόρφωση προς τις επιταγές των ανωτέρω αποφάσεων.
                        Μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες και ενέργειες του Β)  των προς ούς η παρούσα κοινοποιείται αξιοτίμου κ. Υπουργού, Σας δηλώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει έννομο συμφέρον ως κύριος  του εν λόγω κτήματος,
όπως : α) Υπενθυμίσει τόσο στην προς ήν η παρούσα απευθύνεται Ελληνική Αστυνομία, όσο και προς τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι το κτήμα «Αμυγδαλέζα» στο σύνολό του, αποτελεί δημοτική περιουσία και κανείς δεν μπορεί να προβαίνει σε πράξεις διαχείρισης εντός των ορίων του, χωρίς προηγουμένη έγγραφη άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών,
β) ότι ο Δήμος Αχαρνών έχει ήδη τόσο με την υπ’αριθ. 117/2012 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του, όσο και με τις αυτοπρόσωπες παραστάσεις του κ. Δημάρχου Σωτηρίου Ντούρου όσο και των Αντιδημάρχων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου στο σύνολό του, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη δημιουργία  κέντρου προσωρινής Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών στην Αμυγδαλέζα, αποφάσεις στις οποίες εμμένει,
                        ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ για τις ανωτέρω παράνομες ενέργειές Σας, σας γνωρίζουμε, ότι προσβάλεται η αδιαμφισβήτητη κυριότητά μας, επί του εν λόγω αγροδασοκτήματος «ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ» όπως ακριβώς περιγράφεται κατά θέση και όρια τόσο στην ως άνω απόφαση του ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ όσο και στο τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει και Σας
ΚΑΛΟΥΜΕ
                        Όπως εντός 5 εργασίμων ημερών, από της προς Υμάς επιδόσεως της παρούσης, μας γνωρίσετε εγγράφως, αν συμμορφούμενοι προς το διατακτικό των ανωτέρω αποφάσεων, απόσχετε από κάθε ενέργεια που προσβάλει τα εμπράγματα δικαιώματά μας στην ως άνω έκταση, επιφυλασσόμενοι άλλως μετά παρέλευση απράκτου της τασσομένης προθεσμίας, όπως ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας δια της δικαστικής οδού, και Σας ΔΗΛΟΥΜΕ  ότι δεν θα διστάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, να προβούμε ακόμη και στην αποβολή της Υμετέρας Σχολής από το σύνολο του αγροδασοκτήματος ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ, και επιφυλασσόμεθα επίσης να ζητήσουμε αποζημίωση, τόσο για την υλική ζημία που προκαλεί στον Δήμο και στους δημότες μας όσο και για την ηθική τοιαύτη, διότι κατά παράβαση νόμου, ετσιθελικά επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων.
                        Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, επιδότω νομίμως την παρούσα, αντιγράφων αυτήν εις την έκθεση επιδόσεως, προς γνώσιν και δια τας νομίμους συνεπείας, μετά μνείας ότι τα συνημμένα απευθύνονται προς την πρώτην εξ αυτών Ελληνική Αστυνομία.
Αχαρνές 12  Απριλίου 2012
Ο εξωδίκως διαμαρτυρόμενος – καλών-δηλών

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου