Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011


Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Ο Κος Μίχας απαντάει .......

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣΠρος      : Κον Ιωάννη Μίχα                                                     Αχαρνές, 2 Δεκεμβρίου  2011
               Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Αχαρνών

Συνημ.  :  147 Υπογραφές Γονέων/Κηδεμόνων Μαθητών 15ου

Κοιν.  1.  Κον Ιωάννη Κουμέντο/Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής
              Fax : 210-6450298
         2.  Κον Σωτήρη Ντούρο/Δήμαρχο Αχαρνών
         3.  Κον Ιωάννη Κατσανδρή/Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
         4.  Κα Χαρούλα Καραγεώργου/Διευθύντρια 15ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών
         5.  Σύλλογο Διδασκόντων 15ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών
         6.  Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών
         7. ‘Όλα τα Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων Σχολικών Μονάδων (Μέσω ΄Ενωσης Γονέων)
         8.  Σύλλογο Δασκάλων & Νηπιαγωγών «Ο Σωκράτης»
    Fax : 210-24609739
9. Τοπικό Τύπο ('Εντυπο & Ηλεκτρονικό)


ΘΕΜΑ   : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ
             ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                 
Σχετικά : α)  ΦΕΚ 318/25-2-2011 περί «Καθορισμού Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
                   Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων αυτών»
              β)  Επιστολή Διαμαρτυρίας Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  με ημερ. 
                   18/10/2011
              γ)  Επιστολή της ‘Ενωσης Γονέων με Αρθμ. Πρωτ. 44/2011-1/11/2011
              δ)  Έγγραφο με Αριθμ. Πρωτ. 19577/17-11-2011  της Περιφερειακής Δ/νσης 
                   Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής
              ε)  Δελτίο Τύπου με ημερ.  24-11-2011  από το Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας 
                   Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
                   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ»
            στ)  Δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ» με ημερ. 25/11/2011 για 
                  θέματα παιδείας  του Δήμου μας


Κύριε Μίχα,

Ο Σύλλογός μας λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα ανωτέρω σχετικά καθώς και τα καθημερινά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μας κοινότητα όπως έλλειψη πετρελαίου, γραφικής ύλης, βιβλίων και πολλών άλλων, τα οποία θέτουν σε Κ ί ν δ υ ν ο  την  Υ γ ε ί α και την Α σ φ ά λ ε ι α  των  Π Α Ι Δ Ι Ω Ν   Μ Α Σ και καταπατούν το Δ ι κ α ί ω μ α  τ ο υ ς  για  Α ξ ι ο π ρ ε π ή  Δ ω ρ ε ά ν  Π α ι δ ε ί α, σας εκφράζει με την παρούσα επιστολή :
την Δ Υ Σ Α Ρ Ε Σ Κ Ε Ι Α  και  Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ Η του :
  • διότι  αγνοήθηκαν  παντελώς μέχρι σήμερα  οι προβλεπόμενες από το ανωτέρω ΦΕΚ ρυθμίσει
  • διότι  αγνοήθηκαν όλες οι επιστολές των αρμόδιων φορέων, με αποτέλεσμα, τόσους μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς,  οι Σχολικές Μονάδες καθώς και οι Μαθητικές Κοινότητες να αντιμετωπίζουν τεράστια λειτουργικά προβλήματα.         

την Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  και  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α  του :
  • για την κατασπατάληση των πόρων της Σχολικής Επιτροπής (επιστολή Διευθυντών Α’βάθμιας Εκπαιδ.) με αποστολή υλικού που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων ενώ άλλες που είναι άμεσες και επιτακτικές (πετρέλαιο) δεν καλύπτονται,
  • για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της χρηματοδότησης των Σχολικών Μονάδων από το Δήμο ενώ τα λεφτά έχουν δοθεί από το κράτος


και τέλος την Α Π Α Ι Τ Η Σ Η του  
1.      Για  άμεση διάθεση του ποσού των 530.000 € της κρατικής επιχορήγησης του 2011
     στις Σχολικές Μονάδες,
2.     Για παραμονή των εσόδων των κυλικείων στις Σχολικές Μονάδες με σκοπό την
          κάλυψη των άμεσων αναγκών τους
     3.      Για άμεσο εφοδιασμό όλων των Σχολικών Μονάδων με ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ για  ΌΛΗ  ΤΗ
          ΧΡΟΝΙΑ  και
     4.     Για  εφαρμογή της κείμενης ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ απ’ όλους τους ιθύνοντες

Πρέπει να αναλογιστείτε και να αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Μην ξεχνάτε ότι εκλεχθήκατε από το λαό των Αχαρνών για να δώσετε λύση στα τοπικά προβλήματά του και όχι να δημιουργήσετε νέα.

Είναι ανάρμοστο, ανεύθυνο, εξοργιστικό και οξύμωρο, ΕΣΕΙΣ να πληρώνεστε για να συνεδριάζετε σε ΖΕΣΤΕΣ αίθουσες και να αφήνετε ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ να κάνουν μάθημα σε ΚΡΥΕΣ αίθουσες, χωρίς Σχολική ‘Υλη και ΒΙΒΛΙΑ.

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας προς επίλυση όλων των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, χρησιμοποιώντας κάθε έννομο μέσο θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε και να δώσουμε στα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, στο ΜΕΛΛΟΝ αυτής της ΧΩΡΑΣ που έχει ρημάξει, αυτό που 
Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι.


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ  ΜΟΤΣΙΑ                     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ                    ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΚΡΙΝΟΥ


Ο ΤΑΜΙΑΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ                 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΥΚΑΛΟΣ                   
                                                     ΝΤΡΟΜΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
                                                     ΓΚΟΛΕΜΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

Τι Είναι ?

     Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που εκφράζει τους γονείς μέσα στο Σχολείο και που η παρουσία του 
       είναι νομικά κατοχυρωμένη από τον Νόμο 1566/85 και 2621/98 ‘Αρθρο 2.
●     ΜΕΛΗ του είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, με ενεργά μέλη τους εγγεγραμμένους που έχουν και το δικαίωμα να 
       εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του συλλόγου.
     Κυρίαρχο όργανο είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Γονέων, που συνέρχεται τακτικά 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ, 
       δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε 2 ΧΡΟΝΙΑ Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), Ελεγκτική Επιτροπή
       (Ε.Ε.), Αντιπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου και Εκπρόσωπο στη Σχολική Επιτροπή.
     Ο ΣΚΟΠΟΣ και ο τρόπος λειτουργίας κάθε συλλόγου ορίζεται από το εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο
       ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του και τους παραπάνω Νόμους.


Ποιος ο Ρόλος του ?

●     ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ μια αναβαθμισμένη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας 
       και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
       ΌΠΛΑ του η σύνθεση των απόψεων, η συλλογικότητα, η προβολή και η διεκδίκηση με κάθε νόμιμο τρόπο 
       των αιτημάτων, που βοηθούν την πραγματοποίηση αυτού του στόχου.
     Η πολύχρονη παρουσία των Συλλόγων Γονέων μέσα στα σχολεία και ιδιαίτερα εκεί, όπου ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ
       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, έχει δώσει δείγματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
       Εκπαιδευτικών, Γονέων και Μαθητών με σημαντικά αποτελέσματα στην καλή λειτουργία των σχολείων.
     ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ συνεχώς για θέματα και προβλήματα ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ των Σχολείων, ΥΓΕΙΑΣ, 
       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.
     Με πρωτοβουλία των Συλλόγων Γονέων λειτουργούν ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ,
       ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ κ.α. και οργανώνονται εκατοντάδες ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, που αναδεικνύουν την
       ποιότητα της σχολικής και τοπικής ζωής.
     Συμμετέχει ΙΣΟΤΙΜΑ στη ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, που αφορούν την ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του σχολείου,
       με την θεσμοθέτηση του ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Ν. 2621/98 και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν. 1566/85.

Πως Δραστηριοποιείται ?

     Μόνο με την ΑΓΑΠΗ και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των γονέων.
     ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Συμμετέχω Γιατί ?

     Εμείς οι γονείς δεν έχουμε άλλο χώρο για την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων που για δεκαετίες
       αντιμετωπίζει η Παιδεία.
     Αν δεν ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας κανείς δεν θα το κάνει.
     Τα κοινωνικά προβλήματα αυξάνουν και διογκώνονται. Μόνο η συλλογικότητα και συσπείρωση μπορεί να
       δώσει απαντήσεις και λύσεις.
     «ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ» & «ΤΟ ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ» είναι βολικοί ΜΥΘΟΙ.
     Ο κοινωνικός ιστός έχει διαρραγεί και χαλαρώσει επικίνδυνα και μόνο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να 
       αποτρέψουμε τη διάλυσή του.
     Το ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το ήρεμο κλίμα, το φιλικό και γνώριμο περιβάλλον είναι βασικές προϋποθέσεις για 
       την ΜΟΡΦΩΣΗ και ΓΑΛΟΥΧΗΣΗ των παιδιών μας.

Τι Μπορώ να Κάνω ?

     Να εγγραφείς ΤΩΡΑ μέλος του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου.

     Να συμμετέχεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην Τακτική Γενική Συνέλευση, στα Όργανα του Συλλόγου
       και σε κάθε Σχολική Δραστηριότητα.

     Να επικοινωνείς για οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί με το Σύλλογο Γονέων για αποτελεσματικότερη λύση.