Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2012-2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 

Για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2012-2013, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου, ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.
Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι (δημοτικού) ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2012-2013 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό (/ντη Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθούν από 20 έως 22 Ιουνίου. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα
Μουσικά Σχολεία της Χώρας την Τετάρτη 20-6-2012 και θα διαρκέσει μία, δύο ή τρεις ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής την 20-6-2012 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση , εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.
Υπενθυμίζεται ότι η _ιαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2012-2013 βασίζεται στην Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, _ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την 60235/Γ7/26-5-2011 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ1012/τ.Β΄/26-5-2011).
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο ΕπιτροπήΕπιλογής (Ε.Ε.) και εφόσον οι υποψήφιοι μαθητές είναι περισσότεροι από 100, με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορίζεται και 2η Επιτροπή Επιλογής καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο Ε.Ε. Ο (ιευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει αρμοδιότητα για τη (ιοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου