Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες 
 
Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 Κ.Υ.Α, σας ενημερώνουμε ότι από τη νέα σχολική χρονιά 2014-15 καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στην Α' τάξη του Δημοτικού και στην έναρξη φοίτησης στη Δ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
 
Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-15 υποχρέωση προσκόμισης Α.Δ.Υ.Μ., έχουν οι μαθητές που θα φοιτήσουν στις Α' και Δ' τάξεις, καθώς επίσης, και στην Ε' τάξη των Δημοτικών σχολείων, δεδομένου ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει προσκομίσει το τελευταίο Α.Δ.Υ. πριν από δύο (2) έτη και συνεπώς δεν είναι επικαιροποιημένο.
 

Σχετ.: http://media.wix.com/ugd/d71fc6_03f69f5e39fc481bb8728b3b4ea57e54.pdf

Από το Δ.Σ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου