Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Για τον έναν χρόνο από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, μίλησε ο κ. Γιάννης Μίχας. Μία δύσκολη χρονιά για την Πρωτοβάθμια, αλλά και για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς κλήθηκαν με την εφαρμογή του Καλλικράτη να λάβουν όλα τα βάρη των σχολείων χωρίς ταυτόχρονα την στήριξης της πολιτείας.
Ακολουθεί ο Απολογισμός:
«Ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών και οκτώ μήνες μετά την συγκρότηση του Νομικού Προσώπου με Φ.Ε.Κ, ήρθε η ώρα ενός μικρού απολογισμού πεπραγμένων όλων αυτών των μηνών.
Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Το έργο του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολο του είναι εξαιρετικά δύσκολο, αφού στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Αχαρνών ανήκουν μόνο στην Πρωτοβάθμια 75 Σχολεία (41 Νηπιαγωγεία – 34 Δημοτικά ).
Ο Δήμος σε χαλεπούς καιρούς στέκεται όσο μπορεί δίπλα μας. Χρειαζόμαστε για το 2012 την απαιτούμενη οικονομική και Διοικητική στήριξη ώστε να πορευτούμε όλοι μαζί – Δήμος, Σχολική Επιτροπή , Εκπαιδευτικοί, Γονείς και Μαθητές σε ένα καλύτερο Αύριο. Κατά την διάρκεια του Θέρους βάφτηκαν όσα Σχολεία έχρηζαν τέτοιας ανάγκης. Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας και την Τεχνική Υπηρεσία αποκαταστήθηκαν όσες ζημίες διαπιστώθηκαν και πραγματοποιήθηκε βασική συντήρηση. Στην συνέχεια κληθήκαμε σε μικρό χρονικό διάστημα από ην συγκρότηση του Νομικού Προσώπου να αντιμετωπίσουμε τα καθημερινά προβλήματα που αδιάκοπα παρουσιάζονται.
Αρχικά με την οικονομική δυνατότητα διαχείρισης των επιστροφών από τις τέως Σχολικές Επιτροπές προμηθεύσαμε τα Σχολεία με φαρμακευτικό υλικό, υλικά καθαριότητας, γραφική ύλη και μελάνια toner συναφή προϊόντα ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της έλλειψης βιβλίων.
Κληθήκαμε να προβούμε σε έκδοση φωτοαντιγράφων ώστε να μπορέσουν τα Σχολεία να συνεχίσουν το έργο τους μέχρι να παραληφθούν τα βιβλία.
Στην συνέχεια με περίσσιες δυσκολίες προχωρήσαμε σε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ενώ παράλληλα καλύφθηκαν κάποιες ανάγκες συντήρησης (Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κλπ.).
Με την δυνατότητα παγίας καταβολής δόθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία δόσεις των 200 €,300 €, και 500 € ώστε να αντιμετωπίσουν ανάγκες που είχαν προκύψει λόγω του νέου καθεστώτος των Σχολικών Επιτροπών (προληπτικός έλεγχος, επίτροπος κα.).
Πραγματοποιήθηκε κατανομή του 60% από την Γ’ Δόση του Υπουργείου Εσωτερικών σε κάθε Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανάλογα με αριθμό αιθουσών, αριθμό μαθητών και άλλες παραμέτρους. Έτσι με τα χρήματα που υπάρχουν από την κατανομή και τα χρήματα της ανταποδοτικότητας από τα κυλικεία μπορεί το Σχολικό Συμβούλιο με τον Διευθυντή ή τον προϊστάμενο να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες .
Δόθηκαν τα χρήματα που λάβαμε από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για αποπληρωμές παρελθόντων μηνών σε μισθοδοσία καθαριστριών και φυσικά στο Ι.Κ.Α και για τους τρέχων μήνες του 2012.
Αποδώσαμε το ποσό των 37.000 € που λάβαμε από την Δ.Ο.Υ Αχαρνών σε χρέη του 2009 για τα ξενόγλωσσα βιβλία.
Ρυθμίσαμε και αναμένουμε σχετικό πόρισμα οφειλές στο Ι.Κ.Α από παλαιά πρόστιμα.
Αποπληρώθηκαν οφειλές του 2011 και παρελθόντων ετών για όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ύψους 24.000 € προς τον Ο.Τ.Ε.
Εξοφλήθηκαν λογαριασμοί Ε.Υ.Δ.Α.Π. των Νηπιαγωγείων ορισμένοι δε από τους οποίους είχαν οφειλές από το 2003 συνολικά 14.000 €.
Πληρώθηκαν προγράμματα σύνδεσης και συντηρήσεις πάνω σε θέματα ασφαλείας (security), συναγερμών και Έπαφου (μαθητικές καρτέλες ), Συμβάσεις με εταιρίες Ανελκυστήρων, κ.α.
Δόθηκαν τα χρήματα που αποδόθηκαν στην Σχολική Επιτροπή και αφορούσαν μισθούς Σχολικών Τροχονόμων για το 2010 και το Α’ τρίμηνο του 2011.
Προχωρούμε σε διακανονισμό χρεών με την Δ.Ε.Η.
Αποδώσαμε οφειλές για παροχές φυσικού αερίου.
Μέσα από διαδικασίες πρόχειρου διαγωνισμού και αναθέσεων θα προβούμε σε προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού, υδραυλικών ειδών, σιδερικών και συναφών προϊόντων, πυροσβεστήρων κ.α.
Ο πρωταρχικός στόχος μας για το 2012 και τις επόμενες χρονιές είναι να έχουμε Σχολεία πλήρως εξοπλισμένα και συντηρημένα, Σχολεία που δεν θα έχουν ελλείψεις των στοιχειωδών τουλάχιστον εφοδίων.
Απευθυνόμενος σε όλους τους γονείς που αρκετούς από αυτούς έχουμε προσωπικά επικοινωνήσει, θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι τόσο το Προεδρείο όσο και το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θέλει να είναι πάντα σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς των σχολείων μας διότι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των Σχολείων και των μαθητών.
Προσωπικός στόχος για τους μήνες που υπολείπεται να υπηρετήσω το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών είναι η όσο το δυνατό καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή προσφερομένων υπηρεσιών στα παιδιά μας.
Ευελπιστώ στην βοήθεια όλων όσων εμπλέκονται στο τομέα της Παιδείας και στην Οικονομική και Διοικητική κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών.
Προς ενημέρωση σας παραθέτω τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικών Δεδομένων.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2011
(Υπόλοιπα πρώην Σχολικών Επιτροπών,
Χρήματα Ξενόγλωσσων βιβλίων από ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ,
Χρήματα από Εθνικό Ίδρυμα Νεότητασ και Δια Βίου Μάθησης,κ.ά)
254.011,12
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 2011
Κάλυψη αναγκών, Πληρωμέσ προμηθειών, μισθοδοσία καθαριστριών,
ξενόγλωσσα βιβλία κ.α

205.225,9
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2012
(Α.Γ.Δ. ΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ)
231.413,65
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 2012
Προμήθεια πετρελαίου στα σχολεία Πρωτοβάθμιασ, Φυσικό Αέριο, Πληρωμές
Λογαριασμών σε ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ, κ.ά

251.310,27
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 485.424,77ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ: 456.536,17

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου