Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Γλώσσας συνέχεια.........

 

Διαμάχη έχει ξεσπάσει ύστερα από σχετικό δημοσίευμα που αφορά την κατάργηση των "η" και "ω" από την γραμματική τις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού .

 

Σας παραθέτουμε τα δημοσιεύματα και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

 

1ο Δημοσίευμα 8/7/2012

 Ἔβγαλαν τὸ "η" καὶ τὸ "ω" ἀπὸ τὴ γραμματική της Ε' καὶ ΣΤ' δημοτικοῦ

Ὅταν ἕνας λαὸς δὲν τολμᾶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴ γλώσσα του, εἶναι ἕτοιμος πιὰ γιὰ σκλαβιά!
Μὲ ἀλλαγὲς στὰ φωνήεντα καὶ τὰ σύμφωνα τὸ βιβλίο "Νέα Ἑλληνικὴ Γραμματικὴ" γιὰ τὴν Ε' καὶ ΣΤ' δημοτικοῦ. Σύμφωνα μὲ καταγγελία τοῦ συλλόγου δασκάλων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ὁ μαθητὴς ἢ ὁ ἀναγνώστης ποὺ θὰ διαβάσει το βιβλίο θὰ μάθει ὅτι τὰ φωνήεντά της ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι τὰ ἑξῆς: α, ε, ι, ὁ καὶ οὔ. Οἱ ἀλλαγὲς ἐπεκτείνονται καὶ στὰ σύμφωνα, καθὼς οὔτε αὐτὰ ἔμειναν ἀνέπαφα, μὲ τὰ "ντ", "μπ" καὶ "γκ" νὰ συγκαταλέγονται σὲ αὐτὰ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀπουσιάζουν τὰ "ξ" καὶ "ψ".
"Μὲ μεγάλη μας ἔκπληξη διαπιστώσαμε πὼς πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε πρὸς διδασκαλία, στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς χώρας μᾶς ἕνα καινούργιο βιβλίο γραμματικῆς, γιὰ τὴν Ε΄ καὶ ΣΤ΄ τάξη, ἀντικαθιστώντας τὴν μέχρι τώρα ἰσχύουσα γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ἡ ὁποία ἐδιδάσκετο πλέον τῶν 30 χρόνων. Σύμφωνα μὲ τὴν καινούργια γραμματικὴ ποὺ συντάχθηκε ἀπό τους: κ. Εἰρήνη Φιλιππάκη – Warburton, κ. Μιχάλη Γεωργιαφέντη, κ. Γεώργιο Κοτζόγλου καὶ τὴν κ. Μαργαρίτα Λουκᾶ καὶ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Ὀργανισμὸ Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, ἀνακαλύπτουμε πώς:  τὰ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἶναι 5 (πέντε)!!! Τά: α, ε, ι, ο, καὶ τὸ οὔ. Καθὼς καὶ ὅτι τὰ φωνήεντα ἡ, υ, ὢ ἔχουν καταργηθεῖ!!!
Καὶ τὰ σύμφωνα ἀπὸ 17, ἔμειναν μόνον τὰ 15!!! Τὰ ξ καὶ ψ δὲν ὑπάρχουν πλέον!!!", σημειώνεται σὲ....

 ἄρθρο ποὺ ἀναρτήθηκε στὴ σελίδα τοῦ Συλλόγου Ἐκπαιδευτικῶν Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης "Ἀλέξανδρος Δελμοῦζος".
Ὁ Σύλλογος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κρατᾶ ἀποστάσεις, σημειώνονται πὼς ὁ ὑπογράφων τοῦ ἄρθρου εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ὅσα γράφει καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα ἐκφράζουν τὶς θέσεις τοῦ Συλλόγου.
Διαβάστε ἀναλυτικὰ τί ἀναφέρει ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη - Warburton, ποὺ συμμετεῖχε στὴ σύνταξη τῆς καινούριας γραμματικῆς, καὶ πῶς αἰτιολογεῖ τὸ "λανθασμένο συμπέρασμα" πὼς ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει ἑπτὰ φωνήεντα.
"Εἶναι ξεκάθαρο ἐδῶ, λοιπόν, ὅτι ἡ λέξη γράµµατα σηµαίνει γενικὰ τὴν παιδεία. Χαρακτηριστικὸ εἶναι καὶ τὸ τραγούδι.
'Ἐγὼ γράµµατα δὲν ἔµαθα καὶ στὸ σχολειὸ δὲν πῆγα ἀλλὰ ξέρω πὼς 2+2 κάνουν 4 καὶ πὼς τὰ φωνήεντα εἶναι ἑφτά..'
Ὁ ἁπλὸς αὐτὸς στίχος τὰ λέει ὅλα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τραγουδιστῆς πιστεύει πὼς τὰ φωνήεντα τῆς Ἑλληνικῆς εἶναι ἑφτά, δείχνει ὅτι λειτουργεῖ µἔσα στὸν γραπτὸ λόγο ὅπου ἔχουµε ὄντως 7 γραφήµατα ἰ, η, υ, ε, α, ο, ω, ποὺ προφέρονται ὡς φωνήεντα, ἐνῶ στὸν προφορικὸ ἔχουµε µὄνο τέσσερα (πέντε ἂν προσθέσουµε τὸ δίψηφο ‘οὒ’ ποὺ συµβολίζει τὸ φωνῆεν /ὑ/). Ἂς τὸ πούµε καὶ λίγο διαφορετικά. Μὲ τὴν ὅραση, µἔσα σὲ γραπτὰ κείµενα, διαφοροποιούµε καὶ ἀναγνωρίζουµε 7 γραφήµατα καὶ αὐτὸ µἂς ὁδηγεῖ στὸ λανθασµένο συµπέρασµα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ἔχει 7 φωνήεντα. 
Τὸ συµπέρασµα αὐτὸ ἀπορέει ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους ποὺ ἀναπτύχθηκε ἡ γραµµατική, ἡ γλώσσα ποὺ ἀποτελοῦσε τὸ ἀντικείµενο τῆς γραµµατικῆς, ἦταν ἡ γραπτὴ γλώσσα. Αὐτὴ ἡ ἰδέα ὁδήγησε στὴ ὑπόθεση ὅτι ἡ γραπτὴ γλώσσα ἀποτελεῖ τὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ ἐνῶ ὁ προφορικὸς λόγος θεωρήθηκε, καὶ ἀκόµα θεωρεῖται, λανθασµένος, ἀτελὴς καὶ ‘ἔκφραση τῆς γλώσσας τῶν ἀµόρφωτων. Ἡ ἔµφαση ποὺ εἶχε δοθεῖ γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ ἀκόµα ὑπάρχει, σὲ κάποιο βαθµό, στὸν γραπτὸ λόγο εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νὰ θεωρηθεῖ ὁ προφορικὸς λόγος ἀνάξιος µἐλέτης", σημειώνει σὲ κάποιο σημεῖο ἡ Εἰρήνη Φιλιππάκη - Warburton.

Μέχρι στιγμῆς καὶ παρὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ἔχουν ὑπάρξει τὶς τελευταῖες ἡμέρες δὲν ἔχει ὑπάρξει ἐπίσημη ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
πηγή : www.orthodoxia-ellhnismos.gr



 2ο Δημοσίευμα

ΔΕΝ έβγαλαν το "η" και το "ω" από τη γραμματική της Ε' και ΣΤ' δημοτικού

Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύθηκε ένα κείμενο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. "Αλέξανδρος Δελμούζος" (http://www.syllogosdelmouzos.gr/) και αναδημοσιεύθηκε από πολλές άλλες ιστοσελίδες, στο οποίο κείμενο η συγγραφέας του, Μαρία Χρυσού, δασκάλα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας, αγανακτισμένη δηλώνει ότι στο βιβλίο "Νέα Ελληνική Γραμματική" για την Ε' και ΣΤ' δημοτικού αναφέρεται πως τα φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας είναι τα εξής: α, ε, ι, ο και ου, καταργήθηκαν δηλαδή τα η και υ, και από τα σύμφωνα απουσιάζουν τα "ξ" και "ψ", ενώ προστέθηκαν σε αυτά τα "ντ", "μπ" και "γκ".
Συγκεκριμένα, η κ. Χρυσού γράφει μεταξύ άλλων και τα εξής:
"Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε πως πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) διανεμήθηκε προς διδασκαλία, στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας ένα καινούργιο βιβλίο γραμματικής, για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, αντικαθιστώντας την μέχρι τώρα ισχύουσα γραμματική του Μανώλη Τριανταφυλλίδη, η οποία εδιδάσκετο πλέον των 30 χρόνων.
Σύμφωνα με την καινούργια γραμματική που συντάχθηκε από τους: κ. Ειρήνη Φιλιππάκη – Warburton, κ. Μιχάλη Γεωργιαφέντη, κ. Γεώργιο Κοτζόγλου και την κ. Μαργαρίτα Λουκά και εκδόθηκε από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανακαλύπτουμε πως:τα φωνήεντα της Ελληνικής Γλώσσας είναι 5 (πέντε)!!!Τα: α, ε, ι, ο, και το ου. Καθώς και ότι  τα φωνήεντα η, υ, ω έχουν καταργηθεί!!!Και τα σύμφωνα από 17, έμειναν μόνον τα 15!!! Τα ξ και ψ δεν υπάρχουν πλέον!!! Σημειωτέον, πως στα φωνήεντα συγκαταλέγεται και ο δίφθογγος «ου», καθώς και στα σύμφωνα συμπεριλαμβάνονται τα δίψηφα σύμφωνα ντ, μπ, γκ!"  
Και παρακάτω :
"Με την προγενέστερη Γραμματική του Μαν. Τριανταφυλλίδη, γαλουχήθηκαν γενιές Ελλήνων, που μάθανε να ομιλούνε την Ελληνική Γλώσσα. Αλλά και αλλοδαποί που γεννήθηκαν, έζησαν και σπούδασαν σε ελληνικά σχολεία, και πέτυχαν στα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν γαλουχηθεί με την ίδια γραμματική χωρίς να δυσκολευτούν!... Εφ’ όσον οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, ποιόν λόγο εξυπηρετεί η αλλαγή της κλασσικής γραμματικής  σε «φωνητική» γραμματική;
Θέλω να πιστεύω πως το βιβλίο αυτό εκδόθηκε χωρίς τον ενδελεχή έλεγχο, και ως εκ τούτου, εκ παραδρομής δημοσιοποιήθηκε κάποια  πρόταση κάποιου ανθέλληνα φιλόλογου, και όχι εσκεμμένα, πάρθηκε η απόφαση ενός ακόμα βιασμού της ελληνικής γλώσσας, μιας γλώσσας που τόσο διψασμένα άνθρωποι από όλο τον κόσμο προσπαθούν να κάνουν κτήμα τους".

Μετά από αυτό το άρθρο λοιπόν, ο κόσμος ξεσηκώθηκε και άρχισαν όλοι να βάλλουν εναντίον του "κακού" και "ανθελληνικού" Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα εναντίον της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία προσπαθεί να εξαφανίσει την Ελληνική γλώσσα, τον Ελληνισμό εν γένει και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Και τότε, ευτυχώς, εμφανίστηκε (φαντάζομαι μεταξύ άλλων) ο συγγραφέας-λογοτέχνης Νίκος Σαραντάκος για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Λέει λοιπόν ο κ. Σαραντάκος:
"Μπορεί η εκ Ραφήνας συντάκτρια να πέφτει από τα σύννεφα, και να επικαλείται τη γραμματική Τριανταφυλλίδη, αλλά το ότι η γλώσσα μας έχει πέντε φωνήεντα δεν είναι καθόλου καινοφανές. Το λέει, ακριβώς έτσι, η γραμματική Τριανταφυλλίδη την οποία επικαλείται (χωρίς προφανώς να την έχει ανοίξει), στη σελ. 13 (μιλάω για την ανατύπωση του 2002, ιδού το σχετικό απόσπασμα):
Φωνήεντα έχομε στη γλώσσα μας πέντε, τ’ ακόλουθα (ο λόγος είναι πάντοτε για φθόγγους και όχι για γράμματα): α, ε, ι, ο, ου.
Φυσικά, τα η, υ και ω δεν καταργήθηκαν. Αν κάνετε τον κόπο να πάτε στην επίμαχη γραμματική, θα δείτε ότι στη σελ. 35 δεν λέει ότι η ελληνική γλώσσα έχει 23 γράμματα αλλά ότι έχει 23 φθόγγους. Φθόγγους, όχι γράμματα!
Οπότε, δεν χρειάζεται πανικός. Η νέα Γραμματική δεν καταργεί κανένα γράμμα του αλφαβήτου, και άλλωστε πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, όταν διδάσκεται σε παιδιά που ήδη επί πέντε χρόνια έχουν κοπιάσει για να μάθουν το αλφάβητο των 24 γραμμάτων; Θα το ξεμάθουν και θα μάθουν καινούργιο; Και μόνο για δυο χρονιές, αφού στο γυμνάσιο διδάσκεται άλλη γραμματική; Απίθανα πράγματα -όχι, δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο.
Και τότε; Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός; Μήπως το όλο θέμα είναι μια τεράστια παρεξήγηση; Μήπως η συντάκτρια παρανόησε και υπέθεσε ότι η νέα σχολική Γραμματική τάσσεται υπέρ της φωνητικής ορθογραφίας;
Για τη συντάκτρια δεν ξέρω, αλλά αυτή την παρανόηση σίγουρα την έχει κάνει μεγάλη μερίδα των αναγνωστών του άρθρου στα διάφορα ιστολόγια, αν κρίνω από τα σχόλιά τους, όπου εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους επειδή υποθέτουν ότι η νέα Γραμματική γράφει π.χ. «φονίεντα», αφού τα η. υ, ω έχουν, τάχα, καταργηθεί. Και για μια τόσο ριζική αλλαγή της γλώσσας όπως θα ήταν η καθιέρωση φωνητικής ορθογραφίας, θα εξηγούνταν οι αντιδράσεις, ακόμα και ο ηθικός πανικός. Έχουμε άλλωστε το θλιβερό προνόμιο να παθιαζόμαστε ανοικονόμητα για τη γλώσσα μας· μην ξεχνάμε πως έχουμε θρηνήσει νεκρούς σε διαδηλώσεις που έγιναν επειδή ανέβηκε μια αρχαία τραγωδία μεταφρασμένη σε μικτή γλώσσα (στα Ορεστειακά του 1903).
Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, η νέα Γραμματική επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές όσα και οι προηγούμενες."
Και λίγο πιο κάτω:
"Στο γράμμα της συντάκτριας, πέρα από την αβυσσαλέα άγνοια, αναπαράγονται κάμποσοι γλωσσικοί μύθοι, ενώ το όλο κείμενο διαπνέεται από έναν κωμικό συνωμοσιολογικό χαρακτήρα. Παράδειγμα: Η νέα Γραμματική δεν ακολουθεί τον παλιό χωρισμό και την παλιά ορολογία (χειλικά, οδοντικά, λαρυγγικά σύμφωνα). Καταγγέλλει η δασκάλα: Τα χειλικά, οδοντικά και λαρυγγικά σύμφωνα ενώθηκαν, ανακατεύθηκαν και ξαναχωρίστηκαν όπως βόλευε τους συγγραφείς σε τριβόμενα και κλειστά! Πέρα από το ότι η γραμματική διακρίνει (στον πίνακα της σελ. 38) και διχειλικά, οδοντικά κτλ. σύμφωνα, και όχι μόνο τριβόμενα και κλειστά, σας ρωτάω: πώς μπορεί να «βόλευε» τους συγγραφείς η διάκριση σε τριβόμενα και κλειστά; Γιατί να βλέπουμε παντού σκοτεινά σχέδια;"
Και:
"Όσο για τα σχόλια πολλών σχολιαστών στα ιστολόγια, τι να πει κανείς. Άλλοι θεώρησαν ύποπτο ότι η κ. Φιλιππάκη-Warburton έχει ξένο όνομα (ποιος της είπε να παντρευτεί αγγλοσάξονα;), άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για το νέο χτύπημα μετά την κατάργηση της διδασκαλίας των αρχαίων στο γυμνάσιο (φυσικά, τα αρχαία διδάσκονται στο γυμνάσιο, από το πρωτότυπο, εδώ και είκοσι χρόνια), άλλοι ότι πρόκειται για σχέδιο της πρώην υπουργού, της κ. Διαμαντοπούλου, για να φέρει τα αγγλικά, άλλοι θυμήθηκαν ότι οι ανθέλληνες άλλαξαν το αυγό σε αβγό (όχι πάντως στη σχολική ορθογραφία, αν και για τον πόλεμο των αυγών αξίζει ειδικό άρθρο). Το μόνο παρήγορο είναι ότι βρέθηκαν αρκετοί που επισήμαναν το αυτονόητο, ότι άλλο φθόγγοι και άλλο γράμματα, αν και τα σχόλια στον ιστότοπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής μάλλον θλίψη προκαλούν.
Όπως θλίψη προκαλεί και το ότι η δασκάλα της Ραφήνας, και ασφαλώς όχι μόνο αυτή, πέρα από την ψηλαφητή της άγνοια, έχει, αν και εκπαιδευτικός, τόσο αρνητική και καχύποπτη στάση απέναντι στους ειδικούς επιστήμονες για θέματα γλώσσας, τους γλωσσολόγους. Οι οποίοι, παρά τις φήμες, άνθρωποι είναι κι αυτοί, και ανθρώπινο είναι να απελπίζονται και να αποκαρδιώνονται όταν βλέπουν τέτοια αντιμετώπιση, οπότε κλείνονται στο καβούκι τους, στο σινάφι τους, και αφήνουν τη μαστοράντζα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να παλεύει με τα κεφάλια του Λερναίου."
Διαβάστε το επίμαχο κείμενο εδώ http://www.syllogosdelmouzos.gr/012/elgl12.pdf
Ολόκληρο το κείμενο του Ν. Σαραντάκου εδώ http://sarantakos.wordpress.com/2012/07/06/grammatik/#more-6752
και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
πηγή : http://www.gothess.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου