Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Κανένα τμήμα κάτω από 30 μαθητές

 

«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 100835/Γ2/4-9-2012 Υπουργική Απόφαση και επικοινωνία που υπήρξε με το Υπουργείο δεν θα υπάρχει τμήμα σε κανένα σχολείο με μαθητές λιγότερους από 30. Δηλαδή το τμήμα θα σπάει σε δύο, μόνο εάν ο αριθμός των μαθητών είναι 31 και πάνω».


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Τα παραπάνω αναφέρει εγκύκλιος της Περιφ. Διευθυντριας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας Ελενας Ζυγούρη πους στάλθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου προς τα  Λύκεια και ζητά από τους Διευθυντές «να αποστείλουν εκ νέου και μέχρι τη Τρίτη 11-9-2012 βεβαίωση σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μόνο από τους ίδιους, ότι όλα τα τμήματα που έχουν για το σχολικό έτος 2012-2013 πληρούν τα παραπάνω και δεν υπάρχει τμήμα με μαθητές λιγότερους από 30».

Το επίμαχο έγγραφο της Έλενας Ζυγούρη προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου της ΕΛΜΕ Κοζάνης ο οποίος κατήγγειλε ότι «η Περιφερειακή Διευθύντρια δημιουργεί τεράστια μαθητικά τμήματα, παρερμηνεύοντας τον ίδιο το νόμο, πράγμα που οδηγεί στην υποβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Ο νόμος προβλέπει μέχρι 30 μαθητές ανά τμήμα το πολύ».

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 100835/Γ2/4-9-2012

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια
Όπου η Β΄ ή Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με έξι (06) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με δέκα (10) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονομικά ασύμφορη μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης με (15) φοιτώντες μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Στα απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος κατεύθυνσης ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους τριάντα (30), εγκρίνεται η λειτουργία και άλλου τμήματος κατεύθυνσης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
 
 
πηγή : www.7gymaxarnai.blogspot.g

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου