Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013

Εγγραφή στην Α' τάξη (δικαιολογητικά)

Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται:


1.  Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.  Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης
4.  Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης
5.  Συμπληρωμένο από την παιδίατρο το έντυπο: Ατομικό Δελτίο Υγείας
6.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
7.  Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου